Uncategorized


נתניה: בישיבת מועצה סוערת הופרה המשמעת הקואליציונית

נתניה: בישיבת מועצה סוערת הופרה המשמעת הקואליציונית

סערה פרצה בישיבת המועצה לאחר ששלושה מחברי נתניה אחת הצביעו בניגוד למשמעת הקואליציונית, בנושא פתיחת המתנס"ים בשבתות; גם הצעותיו של פרידריך לבטל את העסקת מנכל העירייה ולהפסיק אבטחת ראש העירייה הוסרו

רזבוזוב תוקף: "ממשלת ישראל זורקת את העולים לטיפול הרשויות כמו נתניה ולא מתקצבת אותן"

רזבוזוב תוקף: "ממשלת ישראל זורקת את העולים לטיפול הרשויות כמו נתניה ולא מתקצבת אותן"

הדברים החריפים נאמרו בבוקר יום שני במהלך דיון בוועדת העלייה הקליטה והתפוצות; בג"ץ צפוי לדון בעתירת עיריית נתניה נגד מדינת ישראל בשאלה מדוע לא תוכר כעיר קולטת עלייה