דלג על המודעה
מוקירים תרומתם של העולים למפעל הציונות

מוקירים תרומתם של העולים למפעל הציונות

מערכת החינוך מציינת השבוע, לראשונה, את שבוע "עליות זה להיות – הסיפור השלם", אשר שם דגש על הכרת התודה של החברה הישראלית לעולים בעבר ובהווה. במוקד שבוע העליות מודגשת הכרת התודה של החברה הישראלית לעולים מהארצות השונות. צוותי ההוראה והתלמידים עוסקים ב"סיפור...